För fäderneslandet, sa gardisten, föll omkull.

2008-09-07 22:51:21

För fäderneslandet, sa gardisten, föll omkull.

Betyg: 5

 Snapsvisevideos