ABC

Melodi: ABC   ABC, i kudden jag drunknar. CDE, mitt huvud det dunkar. EFG, jag ångrar alla snapsar jag drack. …

Läs mer