Ovan där

Svensk text: Ivar Lindestad Prövningar vi möta få, och vi ofta ej förstå Herrens vägar, när Han önskar, att vi …

Läs merOvan där