Är jag full?

Melodi: Is this love?

Jag ville dricka 
och glömma mig ikväll. 
Jag ville festa 
ända tills jag gick i däck. 
Vi står på benen 
och tänker orka länge än. 
Vi mår förträffligt 
och låter gärna ängen bli säng.
Vi har levt rullan 
och skulle kunna göra så jämt. 

Är jag full, är jag full, är jag full 
som en ängel i smutsen? 
Är jag full, är jag full, är jag full 
eller är jag blott säll?

SKÅL!

Lämna en kommentar