Vikingasäten

av Per Daniel Amadeus Atterbom Vikingasäten, åldriga lundar,Klippor, den eviga frihetens värn!Fädernesland! försoningen stundar,Vaulunders söner smida sitt jern. Trälarna qvida, …

Läs merVikingasäten

Upplandssången

av Olof Thunman Här ligger landet,landet med ära,sagornas minnenas, löftenas trakt.Hembygd, din fana glada vi bära,fladdre hon högt emot skyarnas …

Läs merUpplandssången

Studentvisa

av Johan Nybom Jag är student i livets vår,jag har en vän, som mig förstår,därtill en vacker flicka:hon är så …

Läs merStudentvisa

Frihets-hymn

av Gunnar Wennerberg O Gud, som styrer folkens ödenAllsmäktigt uti alla land,Som håller lifvet, håller dödenUti din starkhets högra hand! …

Läs merFrihets-hymn