Våren är kommen

av Karl Fredrik Dahlgren Våren är kommen, på sina kransarängarna binda himlen är blå,pilträden bära gullgula fransar,tufvorna vagga ljusalfer små. …

Läs mer

Vikingasäten

av Per Daniel Amadeus Atterbom Vikingasäten, åldriga lundar,Klippor, den eviga frihetens värn!Fädernesland! försoningen stundar,Vaulunders söner smida sitt jern. Trälarna qvida, …

Läs mer

Upplandssången

av Olof Thunman Här ligger landet,landet med ära,sagornas minnenas, löftenas trakt.Hembygd, din fana glada vi bära,fladdre hon högt emot skyarnas …

Läs mer

Studentvisa

av Johan Nybom Jag är student i livets vår,jag har en vän, som mig förstår,därtill en vacker flicka:hon är så …

Läs mer

Se dimman hvälfver

av Carl von Zeipel Se dimman hvälfver sig från fjellets toppOch flyt med bäfvan till de mörka hafven,Och från det …

Läs mer

Frihets-hymn

av Gunnar Wennerberg O Gud, som styrer folkens ödenAllsmäktigt uti alla land,Som håller lifvet, håller dödenUti din starkhets högra hand! …

Läs mer

Studentsången version 2

Melodi: Studentsången Sjung om studentens lycklige far, han kunde fröjdas i ungdomens vår. Vi klappar samman i unga dar, lån och …

Läs mer

O, gamla klang- och jubeltid

Melodi: O, alte BurschenherrlichkeitE Höfling, 1825 O, gamla klang- och jubeltid,ditt minne skall förblivaoch än åt livets bistra stridett rosigt skimmer …

Läs mer