Upplandssången

av Olof Thunman

Här ligger landet,
landet med ära,
sagornas minnenas, löftenas trakt.
Hembygd, din fana glada vi bära,
fladdre hon högt emot skyarnas jakt!

:/: Sjung den som kan det,
här ligger landet,
Uppland, vår hembygd med skördar och järn :/:

Här just om våren,
lärkorna sjunga
så som man aldrig på jorden det hör.
Medan kring slätten skogarna gunga
väckta till jubel av vindarnas kör.
Sjung den som …

Här just om hösten
tegarna bära
gyllene vete och gungande råg
medan den bleka höstmånens skära
lyser de flyktande svanarnas tåg.
Sjung den som …

Vart vi än vandra
långt bort i världen,
vart vi än stäva på levnadens ström
styr dock vår tanke jublande färden
hit till vår hembygd i längtan och dröm.

:/:Sjung den som kan det,
här ligger landet
Uppland, vår hembygd, i längtan och dröm. :/:

Lämna en kommentar