Bjöneborgarnes marsch

Melodi: Björneborgarnes marsch Text: Johan Ludvig Runeberg Söner av ett folk, som blött på Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs slätter, …

Läs mer

Sverige

Text: Verner von HeidenstamMusik: Vilhelm Stenhammar   Sverige, Sverige, fosterland,vår längtans bygd, vårt hem på jorden.Nu spela källorna, där härar …

Läs mer

Land, du välsignade

Text: Elisabeth Björklund Musik: Ragnar Althén Land, du välsignade, tag min sång! Gjut din ande i orden! Giv, att den …

Läs mer

Sveriges flagga

Text: Karl Gustav OssiannilssonMusik: Hugo Alfvén  Flamma stolt mot dunkla skyar,likt en glimt av sommarens solöver Sveriges skogar, berg och …

Läs mer

Studentsången

Text: Herman Sätherberg Musik: Prins Gustav Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår! Än klappar hjärtat med …

Läs mer

Gustafs skål

Text och musik: Carl Michael Bellman   Gustafs skål! Den bäste Kung, som Norden äger: Han ej tål, Att viktskåln …

Läs mer

Kungssången

Text av C. V. A. Strandberg Musik av Otto Lindblad   Ur svenska hjärtans djup en gång en samfälld och …

Läs mer