Gustafs skål

Text och musik: Carl Michael Bellman

 

Gustafs skål!
Den bäste Kung, som Norden äger:
Han ej tål,
Att viktskåln ojämt väger :│
God och glad,
Han ilskans röst föraktar
Samt avaktar
Och betraktar
Dårskap i sin grad :│

Sådan Kung
Är värd att styra Sveriges öden:
Rask och ung,
Ej rådlös uti nöden :│
Wasa Ätt
Har aldrig lärt att svika,
Aldrig tvika,
Men att fika
Till att göra rätt. :│

Lämna en kommentar