Herrliga land, frihetens stamort på jorden

av Johan Wilhelm Berger

Herrliga land!
Frihetens stamort på jorden!
Hell dig, du drottning i Norden!
Fädernesland!

Hjertat i brand,
Flammar för fädernedygder
Hell dina fridsälla bygder!
Fädernesland!

Fast är ditt band,
Knutet bland urgamla fjellar.
Hell dina dalar och hällar!
Fädernesland!

Skön är din strand.
Hell dina nät, dina plogar!
Hell dina fält, dina skogar!
Fädernesland!

Bägarn i hand!
Så lydde fädernas lära;
Lefve din kung och din ära,
Fädernesland!

Lämna en kommentar