O, gamla klang- och jubeltid

Melodi: O, alte Burschenherrlichkeit
E Höfling, 1825

O, gamla klang- och jubeltid,
ditt minne skall förbliva
och än åt livets bistra strid
ett rosigt skimmer giva!
Snart tystnar allt vårt yra skämt,
vår sång blir stum, vårt glam förstämt;
o, jerum, jerum, jerum,
o, quae mutatio rerum!

Var äro de, som kunde allt,
blott ej sin ära svika,
som voro män av äkta halt
och världens herrar lika?
De drogo bort från vin och sång
till vardagslivets tråk och tvång;
o, jerum, jerum, jerum,
o, quae mutatio rerum!

Den ene vetenskap och vett
in i scholares mänger,
den andre i sitt anlets svett
på paragrafer vränger,
en plåstrar själen som är skral,
en lappar hop dess trasiga fodral;
o, jerum, jerum, jerum,
o, quae mutatio rerum!

En tämjer forsens vilda fall,
en annan ger oss papper,
en idkar maskinistens kall,
en mästrar volt så tapper,
en ritar hus, en mäter mark,
en blandar hop mixtur så stark;
o, jerum, jerum, jerum,
o, quae mutatio rerum!

Men hjärtat i en sann student
kan ingen tid förfrysa,
den glädjeeld som där han tänt,
hans hela liv skall lysa.
Det gamla skalet brustit har,
men kärnan finnes frisk dock kvar,
och vad han än må mista
den skall dock aldrig brista!

Så sluten, bröder, fast vår krets
till glädjens värn och ära!
Trots allt vi tryggt och väl tillfreds
vår vänskap trohet svära.
Lyft bägar’n högt, och klinga, vän!
De gamla gudar leva än
bland skålar och pokaler,
bland skålar och pokaler!

Lämna en kommentar