Sätt nu glaset till din mund

Melodi: Lambo

Alla: 
Sätt nu glaset till din mund 
tjofaderittan lambo 
och drick ur din fyllehund 
tjofaderittan lambo. 
Se hur dropparna i glaset 
rinner ner i rylleaset. 
Lambo, lambo, 
tjofaderittan lambo. 

Solo: 
Jag nu glaset druckit har 
tjofaderittan lambo 
där finns ej en droppe kvar 
tjofaderittan lambo. 
Som bevis jag nu vill vända 
glaset på dess galna ända. 
Lambo, lambo, 
tjofaderittan lambo. 

Alla: 
Ja, han kunde konsten,
han var en äkta fyllehund. 
Så låt oss gå till nästa man 
och se vad han förmår. 

Solo: 
Jag nu glaset druckit har 
tjofaderittan lambo osv ……

Lämna en kommentar