Sola sola

Melodi: I Eksjö stad på Ränne slätt


Sola, sola 
ho går opp och ner. 
Nubba, nubba 
gör vi mycke mer. 
Köss i lull lull lull 
va ja blev full 
av brännevin 
blir man go som gull. 
Vi ta i vi tar 2 vi tar 3 vi tar 5 
och den sjätte den 
tar vi med en 
sjujädrans kläm.

SKÅL!

Lämna en kommentar