Vi som oss att här supa satt

Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Vi som oss att här supa satt supa glatt, 
ty den som inte tar sin första tår törsta får. 
Er öven i seder och söven er neder, 
ty här uppå vår bullerfest full är bäst.

SKÅL!

Lämna en kommentar