Inget liv förutan öl

Melodi: Pärleporten

Som en härlig gudoms källa,
rik och stark och ljuv och klar,
är den styrka smak och beska,
som i ölets hjärta bor.

Mäktigt skum på ytan flyter,
flaskan våt utav kondens.
Genom blodet rusar lyckan.
Inget liv för utan öl!

 

SKÅL!

Lämna en kommentar