Vi ska dricka hela natten bara öl

Melodi: Du ska få min gamla cykel

Vi ska dricka hela natten bara öl (bara öl)
Vi ska dricka hela natten bara öl (bara öl)
Vi ska dricka hela natten,
vi ska inte dricka vatten
Vi ska dricka hela natten bara öl (mellanöl).

 

SKÅL!

Lämna en kommentar