Nu är det påsk igen

Melodi: Nu är det jul igen

Nu är det påsk igen, ja nu är det påsk igen
På påsken vill vi dricka nubbar.
Nu är det påsk igen, ja nu är det påsk igen
På påsken vill vi dricka nubbar.
Løitens är ju gott och Skåne är ju gott och
Reimersholms det är väl godkänt,
Rånäs är ju gott och Tällbergs är ju gott och
Skärgådssnaps det är väl godkänt

 

SKÅL!

Lämna en kommentar