Brännvin in

Melodi: Skära, skära havre

 

Brännvin in
och brännvin ut
och brännvin
är det bästa
och fan tar den
som brännvin har
och inte bjur sin nästa.

 

 

SKÅL!