Finlandssvensk snapsvisa (lång ver)

Melodi: Valfri melodi

 

Int’ nu,
men Nu!

Lämna en kommentar