I vårt karga land

Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Här uppe i vårt karga land, fallera,
ej druvan rodnar uti solens brand, fallera.
Nej, uppe uti Norden
mognar druvan underjorden,
av dess ljuva safter njuta vi ibland, fallera.
Som en ljungeld genom strupen
störta vi den svenska supen
i en skål för vårt avlånga land, fallera.

 

SKÅL!

Lämna en kommentar