Ingen rädder för helan här

Ingen rädder för vargen

 

Ingen rädder för helan här,
helan här, helan här,
halvan ju också drickbar är,
fast ej gjord på bär.

Nu vi kommer till tersen god,
tersen god, tersen god,
kvarten ger oss mer levnadsmod,
sänk ner den med lod.

Om du darrar när kvinten tas,
kvinten tas, kvinten tas,
sluta då upp att fylla glas
innan det blir kras!

 

 

SKÅL!

Lämna en kommentar