Mera brännvin

Melodi: Internationalen

Mera brännvin i glasen
mera glas på vårt bord
mera bord på kalasen
mer kalas på vår jord
mera jordar med måne
mera manar i mars
mera marscher till Skåne
mera Skåne bevars.

 

SKÅL!