Och halvan ned i magen försvann

Melodi: Flickan hon går i ringen

Och halvan ned i magen så ljuvlig försvann.
Där träffar hon helan,
de vänta på en ann’.
Den kära lilla tersen,
den blir inte sist
ty värden nog bjuder på flera förvisst.

 

 

SKÅL!