Och halvan ned i magen försvann

Melodi: Flickan hon går i ringen

Och halvan ned i magen så ljuvlig försvann.
Där träffar hon helan,
de vänta på en ann’.
Den kära lilla tersen,
den blir inte sist
ty värden nog bjuder på flera förvisst.

 

 

SKÅL!

Lämna en kommentar