Skära, skära strömming

Melodi: Skära, skära havre

Skära, skära strömming du vill vi ska supa
och förädla smaken du har fatt uti din kupa.
Tack – och vördsamt nu vi dricka till din ära
lilla snapsen som i glaset står din styrka nära.

 

SKÅL!

Lämna en kommentar