Alla vänner som vi känner

Melodi: Oh my darling

Alla vänner som vi känner att vår ungdoms ork finns kvar
lyft pokalen här i salen till en skål för flydda dar

Ack vår ungdom glada ungdom när vi dansa´ natten lång
är den tiden nu förliden som var fylld av skratt och sång

Nej tillsammans ut i gamman ska vi möta än en vår
kom i svängen hör refrängen skål för flydda jubelår

 

SKÅL!

Lämna en kommentar