I1 Svea livgardes snapsvisa

Melodi: I1 Svea livgardes igenkänningssignal. Svea livgardist,när togs supen sist?Fatta nu glaset ditt,strupen skall strax få sitt,nu skall Helan tas!

I13 Daltregementes visa

  Glädje, vänskap, kamratskap Melodi: I13 Daltregementes igenkänningssignal. Glädje, vänskap, kamratskap.Dalkarlars gamla paroll.

T2 Göta trängkår

Melodi: Flickan hon går i ringen. Ja trängarna taga supar en tre, fyra, fem. de slår dem i sina strupar …

Läs mer