I18 Västmanlands regemente

Melodi: I18 Västmanlands regementes igenkänningssignal. Drycken i glasen gerfart på kalasen; så tag nu soldater och andra kamrater en skål …

Läs mer

P1 Göta livgarde

Melodi: P1 Göta livgardes marsch   Rött och vitt och Aquavit det värmer gott i strupen. För livgardist blir livet …

Läs mer