T1 Svea trängkårs snapsvisa

Melodi: Så lunka vi så småningom.

Go’ vänner gör som broder Seth,
låt nubben sista resan ta.
Ty minns att varje liten skvätt
gör Trängarn god och gla’ .
//: Uti gardesträngen är det sed
att låta helan snabbt gå ned,
ta sig se’n dito en,
dito två, dito tre.
Det gör var Trängare! ://

Lämna en kommentar