T2 Göta trängkårs snapsvisa

Melodi: När ja’kom till he’a (T 2 marschvisa)

1. Göta Trängar’n mår bäst
varje gång det ärfest,
ty det hörju till vår tradition.
Bjuds det supar i en rad,
ja då blirjag så glad.
Det ger hälsa och kraft och kondition.

2. Första* snapsen står klar,
det finns sprit åt var karl,
ifrån Renat till Bäsk och Gauffin.
Bröder, höjom ert glas,
nu ska suparna tas.
För så gör man i vår Göta Träng!

 

* Ersätts med “andra”, “tredje” osv, då visan sjungs till
halvan eller tersen.

Lämna en kommentar