Blanka Gevär

Melodi: Blanka Gevär

SL: Å vad skall vi göra med de blanka gevär?
Alla: Ja med de blanka gevär, ja med de blanka gevär

SL: Dom skall vi skjuta alla fåglarna med!
Alla: Ja alla fåglarna med, ja alla fåglarna med

SL: Å vad skall vi göra med alla fåglarna sen?
Alla: Ja alla fåglarna sen, ja alla fåglarna sen

SL De skall vi rycka alla fjädrarna av!
Alla: ja alla fjädrarna av, ja alla fjädrarna av

SL: Å vad skall vi göra med alla fjädrarna sen?
Alla: Ja alla fjädrarna sen, ja alla fjädrarna sen

SL: Dom skall vi fylla alla bollstrerna med!
Alla: Ja alla bollstrerna med, ja alla bollstrerna med

SL: Å vad skall vi göra med alla bollstrerna sen?
Alla: Ja alla bollstrerna sen, ja alla bollstrerna sen

SL: Dem skall vi lägga alla flickorna på!
Alla: Ja alla flickorna på, ja alla flickorna på

SL: Å vad skall vi göra med alla flickorna då?
Alla: Ja alla flickorna då, ja alla flickorna då

SL: Med dem skall vi göra alla pojkarna små
Alla: Ja alla pojkarna små, ja alla pojkarna små

SL: Å vad skall vi gör med alla pojkarna då?
Alla: Ja alla pojkarna då, ja alla pojkarna då

Alla: Ja de skall marschera, i skit o i lera, o lära sig putsa de blanka gevär

Lämna en kommentar