Psalm 751 – O vad världen nu är skön

Musik efter W.A. Mozart
Text: J.A. Josephsson

O vad världen nu är skön
klädd i sommardräkten.
Känn i skog, på äng, på sjön
milda, fina fläkten,
ljuva dofter, fågelsång.
Mänska, höj ock du din sång!

Jorden smyckad som en brud
högt lovsjunger Herren.
Jubla, lund i vårlig skrud,
ängder när och fjärran.
Allt hans Ande skapat nytt,
vintern tunga välde flytt.

Skulle ej min själ, min mun
honom offer bringa,
helig sång av hjärtats gund
till Guds ära klinga?
Är vår jord så rik på fröjd,
o, hur blir då himlens höjd!

Lämna en kommentar