Melodi: ABC

 

ABC, i kudden jag drunknar.
CDE, mitt huvud det dunkar.
EFG, jag ångrar alla snapsar jag drack.

ABC, vi sjöng och var glada.
CDE, och badade nakna.
EFG, jag vill till Bacchus rikta ett tack!

 

 

SKÅL!Taggar

 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos