Melodi: En sjöman älskar havets våg

En sjöman älskar redig Bäsk
till vågornas rus.
När stormen skakat bort all läsk
i vindarnas sus

Var lugn! Var lugn!
Du brusande buk.
Det kommer snart en igen!

Var lugn! Var lugn!
Du brusande buk.
Det kommer snart en igen!

 

SKÅL! 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos