Melodi: It's a heartacheJag är bakfull,
ah sa väldigt bakfiill.
Taket bara snurrar,
världen rullar runt.
Det var dumt gj ort,
åh så väldigt dumt gjort.
Drack så fort jag kunde,
sa en massa strunt.

Jag är bakfull,
åh så väldigt bakfull.
Hela rummet gungar, åh
låt mig få bli mull!

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos