Melodi: Öppna landskap

 

Jag trivs bäst i fylleceller;
inga flaskor jag då ser.
Några timmar får jag slippa
all den ångest spriten ger.
Jag trivs bäst i fylleceller,
där väggar hindrar mig.
Där dörrarna är låsta
och en vakt kan mig ge skäll.
Där känner jag mig trygg och fri,
och slipper bli en jobbig skit.
Och håller mig så lugn och fin,
för det finns ingen sprit.
Jag trivs bäst i fylleceller;
långt från barer vill jag va'.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos