Melodi: Jag tror, jag tror på sommarenJag tror, jag tror på vin och snaps.
Jag tror, jag tror på rusets makt
att ge oss alla mera kraft
i denna ljusa juninatt.
Vi sjunger och vi härdar ut
för ännu är det inte slut.
Ett skål, ett skratt, ett leende
och blicken som du ger en vän.

 

 

SKÅL! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos