Melodi: På blomsterklädd kulle


På stolen vid bordet satt Hjalmar och drack
fast ögon och ben gick i kors.
På golvet stod flaskor och burkar och back
och kinderna glödde som bloss.
Då tog han den sjuttonde supen på raken
och stolen föll undan och han satt på baken.
På golvet i köket bland burkar och glas,
satt Hjalmar och lovprisa världens kalas.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos