Melodi: På blomsterklädd kulle


På stolen vid bordet satt Hjalmar och drack
fast ögon och ben gick i kors.
På golvet stod flaskor och burkar och back
och kinderna glödde som bloss.
Då tog han den sjuttonde supen på raken
och stolen föll undan och han satt på baken.
På golvet i köket bland burkar och glas,
satt Hjalmar och lovprisa världens kalas.

 

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Taggar



Snapsvisevideos