Melodi: Jag gick mig ut en afton

 

Min farfar slakta´ oxen
och grisen likaså
och tog en klunk ur stånkan
när julen klappa på.
December, åh december
vad du är god och glad ändå,
december, december,
då får jag supar två.

De gamla tecknen säjer
att akta sig för kallt,
se om sitt hus till helgen
och spill ej något salt!0
December, åh december,
jag gör så gott jag kan med de´,
december, december,
då får jag supar tre.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos