Melodi: Å jänta å ja

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå julefesten i da'.
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå julefesten.

Där möttes vi glatt
till glasenas klang,
och alla till julebordet
dom sprang
och törsten
i torra struparna brann —
min hela, vart tog du vägen?

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos