Melodi: Katarina

Vilka honor! Åh-hå-hå!
(Åh-hå-hå!)
Såna djur / i sin bur / har man tur
om man lyckas få
(Åh-hå-hå-hå!)
Vilka honor! Åh-hå-hå-hå!
(Åh-hå-hå-hå!)
Så'n kvalité / på supé / gör succé
i en sommarberså!
(Åh-hå-hå-hå!)
Vilka honor! Åh-hå-hå!
(Åh-hå-hå!)
Å en clou / kan ni tro / ska vi sno
för att suga på!
Det är paradisföda, men
sugen utan en liten en
blir det snart / blott och bart
tomma honor!

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos