Melodi: Lille katt

Lille gris, lille gris,
lille söte griisen
drack en bärs,
vilken pärs,
halka runt på iisen.

 

SKÅL! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos