Melodi: Säg det med ett leende

Ta sejdeln med ett leende,
när det är gasque å ej motion.
Tänk på vårt anseende,
drick minst en liter per person.
Att säga flaska det är fel,
den rymmer blott en tredjedel.
Nej, tag sejdeln med ett leende,
så blir du full som en kanon.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos