Melodi: Bamsevisan

//: Vi kan
vi kan,
vi kan dricka bira.

Vi kan,
vi kan,
vi kan dricka bärs. ://

Vi kan, vi kan, vi kan,
vi kan, vi kan, vi kan,
vi kan, vi kan, vi kan,
vi kan, vi kan, vi kan,
vi kan dricka bärs.

Vi kan
vi kan,
vi kan dricka bira.

Vi kan,
vi kan,
vi kan dricka bärs.

SKÅL! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos