Melodi: Uti vår hage

 

Uti vår mage en längtan oss tär.
Kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger som ropar så här:
Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd.

 

 

SKÅL!Taggar

 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos