Melodi: Bättre och bättre dag för dag

Bättre och bättre snaps för snaps,
Halvan försvunnen i ett nafs.
Låt ej törsten längre bränna,
piggare för varje hutt vi oss känna.
Tag nu tersen i ett drag
och sjung med välbehag:
A-a-a-a-a-a-a
det blir bättre för varje snaps vi ta.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos