Melodi: En sjöman älskar havets våg

En sjöman älskar redig Bäsk
till vågornas rus.
När stormen skakat bort all läsk
i vindarnas sus

Var lugn! Var lugn!
Du brusande buk.
Det kommer snart en igen!

Var lugn! Var lugn!
Du brusande buk.
Det kommer snart en igen!

 

SKÅL! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos