Melodi: En sjöman älskar havets våg

En sjöman älskar redig Bäsk
till vågornas rus.
När stormen skakat bort all läsk
i vindarnas sus

Var lugn! Var lugn!
Du brusande buk.
Det kommer snart en igen!

Var lugn! Var lugn!
Du brusande buk.
Det kommer snart en igen!

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 13
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos