Melodi: Helan går

Helan går, sjung hopp faderallanlej
Helan går, sjung hopp faderallanlej
Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får
Helan går, sjung hopp faderallanlej

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 4,5

 Snapsvisevideos