Melodi: Helan går

Helan går, sjung hopp faderallanlej
Helan går, sjung hopp faderallanlej
Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får
Helan går, sjung hopp faderallanlej

 

SKÅL! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos