Melodi: O, hur saligt att få vandra

Jag har aldrig var't på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja
Mina dygder äro tusen
inga syndiga laster jag har
Jag har aldrig sett nåt naket
inte ens ett nyfött barn, halleluja
Mina blickar går ot taket
därmed undgår jag frestarens garn

Halleluja, Halleluja…

Baccus spelar på gitarren
Satan spelar på sitt handklaver
alla djävlar dansar tango
säg, vad kan man väl önska sig mer?

Jo att alla bäckar vore brännvin
Rivöfjorden full av bayerskt öl
konjak i varenda rännsten
och punch i varendaste pöl,

Halleluja, Halleluja…

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos