Melodi: Joakim uti Babylon

Den sköna grevinnan uti Babylon,
hon hade en vårta på magen
och en i håret
och en i snåret
och en emellan behagen.

Adam och Eva uti Paradis
hade det skönt på alla de vis.
Bäst som de gick där på ängen och lulla,
så hoppa de uppi sängen och sjöng:
Helan går
sjung hoppfadderallanallanlej....

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos