Melodi: Räven raskar över isen

Kröken kallas också göken,
kröken kallas också göken,
säg får jag lov, säg får jag lov
att byta byxor med fröken?

Nej, det får ni ej min herre,
nej, det får ni ej min herre,
ty jag har, ty jag har
inga på mig dessvärre.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos