Melodi : Mors lilla Olle

Vad skall man göra när kuken står,
lägga den upp på ett järnvägsspår.
Vad skall man göra när tåget har gått,
se vilka skador som loket har fått.

SKÅL! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos